ร่วมกันทอดกฐินกับทาง C.M.S.

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ที่จะถึงนี้ ขอเรียนเชิญผู้มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยกุศลบุญ ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี กับทาง...

more info